Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

ОИК има тежката дума относно установения конфликт на интереси от КПКОНПИ по отношение на кмета Гавалюгов

По повод решение на Върховен административен съд , с което отменя решение на Административен съд -София област и оставя в сила решението на Комисията  за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) днес кметът Иван Гавалюгов даде официална позиция.

Да припомним, че комисията е установила, че Иван Гавалюгов – кмет на община Ботевград е в конфликт на интереси за това, че в качеството си на кмет на община Ботевград, е подписал и издал заповеди на 15.12.2015 г. в нарушение на чл. 8, изр. първо от ЗПУКИ (отм.) Решението на ВАС е от 13 декември 2019 г .

ВАС осъжда Иван Александров Гавалюгов да заплати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество юрисконсултско възнаграждение в размер 200. 00 (двеста) лв. за двете инстанции. Решението е окончателно.

На днешния брифинг с медиите в Ботевград Гавалюгов коментира причините, довели до решението на ВАС.

На 15 декември в качеството си на новоизбран кмет Иван Гавалюгов е издал заповеди за прекратяване на административно производство срещу  фирма „Атлантис Нет“, на която той е бил управител, преди да встъпи в длъжност като кмет на общината в първия си мандат. „Поради настояване на Прокуратурата за приключване на този казус, започнат още по времето на управление на предходния кмет Георги Георгиев през 2014г. Натискът към моята фирма бе извършването на редица проверки, целта на които бе да констатира нарушения, респективно незаконен строеж. Въпреки документите , които му бяха предоставени на проверяващите, категорично не даваха основание за издаване на констативни актове, а именно – разрешение за строеж на въздушна далекосъобщителна мрежа с удостоверение за въвеждане в експлоатация, което е финалният документ“, обясни днес кметът Гавалюгов. Проверяващите през 2014 г констатират незаконен строеж и предлагат на тогавашния кмет Георгиев неговото премахване, въпреки че в констативните актове много е ясно наличието на строителни документи  – разрешение за строеж и разрешение за въвеждане в експлоатация. В законоустановения срок Гавалюгов, като управителна „Атлантис Нет“ е възразил на този констативен акт и съответно не последва заповед за премахване, както го изисква закона. Междувременно Георги Георгиев е уведомил и Прокуратурата за извършените проверки, която му е указала завършване на процедурата. Тъй като повече от година – от октомври 2014 г  година , няма отговор от страна на общината за приключване на тези проверки , вече като кмет Гавалюгов получава няколко писма от Прокуратурата с имеративни срокове за отговор – три на брой. На последното писмо Гавалюгов отговаря и това е причината да прекрати процедурата по единствения възможен и законосъобразен начин. „Няма как да се издаде заповед за премахване на строеж , когато той вече е въведен в експлоатация. Мал шанс в тази ситуация е, че предприех неволно действие , неосъзнато като конфликт на интереси, три дни след встъпването ми в длъжност. Ако съм мислил, че правя закононарушение, което да облагодетелства фирмата, в която съм бил съдружник и управител и ако това уврежда обществения интерес или някое частно лице, естествено съм щял да предоставя на друг служител в общинската администрация да подпише заповедите за прекратяване на проверките относно законността на интернет мрежата. Впоследствие по думите на кмета Гавалюгов народният представител Мартин Тинчев подава редица сигнали за  проверки на мрежата на „Атлантис Нет“. РДНСК  извършва проверки и установява, че има разрешение за строеж и мрежата е законно изградена. Следва проверка на Дирекция „Държавен строителен контрол“, която проверява действията на РДСК. ДСК също установява на база на строителните книжа, че мрежата е законно изградена. „След това Тичнев подава искане до Главния прокурор Сотир Цацаров  за обявяване на нищожност на разрешението за строежи въвеждане в експлоатация, за което е образувано дело. То е приключило с отхвърляне искането на Окръжна прокуратура, добави кметът. „Внушава се на жителите на община Ботевград, че съм изградил незаконна мрежа и съм станал кмет, за да я узканя. Разрешението за строеж е издадено още през 2007 г.  Констативните актове са неоснователни и единствения възможен начин  на база наличната документация и последвалите възражения, е да се прекрати производството. Бившият кмет не го е направил, защото ако е издал заповед за премахване, много лесно тази заповед е щяла да падне в съда“, добави кметът Иван Гавалюгов.

Процедурата по установяване на конфликт на инетереси е започната през октомври 2017 г. През януари 2019 г излиза решение на нова комисия по новия закон КОМПИ. След като Гавалюгов обжалва, на първа инстанция- Административен съд отменя решението на комисията за конфликт на интереси като незаконосъобразно. След това в рамките на три месеца е насрочено ново дело във Върховен административен съд.

 „Аз няма да коментирам решението на ВАС, защото не бих казал единият съд е действал правилно ,а другият съд – не“, кометира Гавалюгов.

Какво следва от тук нататък. Общинската избирателнанкомисия е органът, който може да прекрати правомощията на един кмет при установяване на конфликт на интереси или да не ги прекрати.

„Ситуацията може да се нарече прецедент, тъй като моят конфликт на интереси е установен по време на действие на стария закон , а пък от 2018 г има нов закон. Не съм изненадан от решението на ВАС, тъй като получих информация за изхода от делото .Дори ситуацията да е неприятна, аз я приемам като едно изпитание не само за мен, но и за жителите на община Ботевград. Лично аз бих се оттеглил доброволно, когато усетя че мои действия са нарушили обществения интерес  – волно или неволно. Към настоящия момент аз нямам такива усещания“, каза още градоначалникът.

Кметът Гавалюгов определи подписването на заповедта за прекратяване процедурата по прекратяване на проверките за оптичната кабелна мрежа, като неосъзната грешка и не е мислел че прави нарушение, подписвайки документи.

„Ако не бе този казус, щеше да бъде някой друг, защото моето мислене не се харесва на определени кръгове и нормално е те да поискат да бъда отстранен. На избори това е трудно да се случи, което не искам да звучи, че аз съм незаменим. Аз съм един обикновен гражданин, който има куража според едни и безрасъдството според други да се кандидатира за кмет и да отстоява принципите си. Аз разбира се съм преходен, но моето желание  е да няма конфронтации и винаги съм се стремял да има нормални човешки взаимоотношения“, каза кметът.

Ако се стигне хипотетично до решение по стария закон и кметът  бъде отстранен, той отново би се кандидатирал за кмет, ако законовите процедури изискват провеждането на нови предсрочни избори.

„Мисля, че повечето жители разбират в каква война съм въвлечен. Доста юристи са на мнение, че конфликтът се погасява с изтичането на мандата и в момента съм в нов мандат. Моят е казус е прецедент и има доста тълкувания. Това че си готов да понесеш удари, за да защитиш принципи и идеи е цената, която си готов да платиш и си заслужава. Готов съм да платя всяка цена, но никога не бих се изкушил, за да ми бъде по- безпроблемна дейността, да наруша принципи и да влезна в някакво съглашателство с хора с  други намерения, които увреждат обществения интерес и злоупотребяват с обществения ресурс“, каза в заключение кметът Иван Гавалюгов.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *