Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград обявява подбор за свободно работно място за длъжност „Психолог“

Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград обявява подбор за свободно работно място за длъжност „Психолог“ към Агенция по заетостта. Място на работа: Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград, отдел „Посреднически услуги“ по Национална програма „Активиране на неактивни лица“.

Месторабота – ДБТ Ботевград
Брой работни места – 1гр.
Адрес – Ботевград,пл.“Незнаен войн“ № 7

Минимални изисквания:
– образование – професионален бакалавър
– специалност – „Психология“
– професионален опит – минимум 1 година общ трудов стаж работа с компютър (Microsoft office) – на добро ниво

Допълнителни умения и квалификации:
– знания в областта на: нормативните и поднормативни актове, свързани с дейността на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения – ДРСЗ и ДБТ, ЗНЗ и Правилника за прилагането му, ЗА, ЗДСл, КТ, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – придобити в образованието, допълнителната квалификация или професионалния опит;
– умения за познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността; аргументиране на предложения; добра работа в екип; комуникативност; изграждане на ефективни партньорства в администрацията и извън нея; познаване на заинтересованите страни; обективност на преценката;
– добри умения за работа с компютър – готови програмни продукти и Интернет.

Основна месечна заплата за длъжността – 750 лв.

Провеждане на подбор: по документи, решаване на тест и интервю.

Необходими документи за кандидатстване:
– заявление за участие в подбор – по образец;
– ксерокопия на документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
– ксерокопия на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит (трудов, служебен, или осигурителен стаж);
– декларация по образец (образец 1 и образец 2);
– автобиография (CV) – европейски формат.

Документите могат да бъдат получени на място в дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград.

Контакти: Кандидатите подават лично или чрез упълномощен от тях представител документи за участие в подбора в Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград, пл. „Незнаен войн“ №7.

Краен срок за подаване на документите: 14 дни след обявяване на подбора на Интернет страниците на местни медии.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *