Ден: 24.05.2020

ДО КУЛТУРНИТЕ И ПРОСВЕТНИТЕ ДЕЙЦИ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС УВАЖАЕМИ КУЛТУРНИ И ПРОСВЕТНИ ДЕЙЦИ, Приемете моите сърдечни благопожелания по...