Ден: 19.08.2020

С оглед на актуалната противоепидемична обстановка и въведените ограничителни мерки във връзка с ограничение разпространението на COVID-19 традиционният „Дефилир на...