Ден: 25.08.2020

Поради профилактика на далекорповод в с. Трудовец, което обхваща почистване на сервитута от дървета и храсти, днес ел.захранването на част...