Община Ботевград сключи днес договори с три фирми за саниране сградите на 4 кметства

Днес, 9 септември, кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов сключи договори с три фирми за изпълнение на обществена поръчка  с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ с четири обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Литаково“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Врачеш“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Елов дол“;

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Скравена“.

Прогнозната стойност на обществената поръчка възлиза на 363 426,61 лева без ДДС. Следващата седмица се очаква да започнат строително-ремонтните дейности.

На 4 август 2020г , комисия назначена със Заповед № ОА-507/07.07.2020,с председател зам.кмета Румен Христов отвори офертите и извърши класиране на участниците в публичното състезание, както следва:

За обособена позиция №1: На І-во място е класирана фирма  „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД с комплексна оценка – 97,50 т. Фирмата ще санира сградата на Кметсво Литаково, която е с РЗП 543,05 кв.м. Участникът е предложил  обща цена за изпълнение в размер на 116 427,55 лева без ДДС или 139 713,06 лева с ДДС. Хиляда деветстотин четиридесет и четири лева без ДДС ще бъдат осигурени от бюджета на Община Ботевград.

За обособена позиция №2 на І-во място е класирана фирма „ДАВИД 2015“ ЕООД с комплексна оценка – 97,50 т. Фирмата ще санира сградата на Кметство Врачеш, която е с РЗП 546,20 кв.м. Участникът е предложил  обща цена за изпълнение в размер на 99 996,64 лева без ДДС или 119 995,97 лева с ДДС. 1 988.34 лева без ДДС ще бъдат осигурени от бюджета на Община Ботевград.

За обособена позиция №-3 на І-во място е класирана фирма „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД с комплексна оценка – 97,50 т. Фирмата ще санира сградата на Кметство Елов дол, която е с РЗП 406 кв.м. Участникът е предложил обща цена за изпълнение в размер на 32 076,14 лева без ДДС или 38 491,37 лева с ДДС. 1 901.62 ще бъдат осигурени от бюджета на Община Ботевград.

За обособена позиция №4 – Скравена на І-во място е класирана фирма „ЕМ ДЖИ СТРОЙ ГРУП“ ЕООД с комплексна оценка – 97,50 т. ІІ. Фирмата ще санира сградата на Кместтво Скравена ( РЗП – 543,05 кв.м.) и е предложила обща цена за изпълнение в размер на 114 548,02 лева без ДДС или 137 457,62 лева с ДДС. 1 955.82 (хиляда деветстотин петдесет и пет лева и осемдесет и две стотинки) лева без ДДС са средства от бюджета на Община Ботевград.

Мерките за енергийна ефективност за всяка сграда включват изпълнение на топлинно изолиране на външните стени на сградата с графитни сфери, топлинно изолиране на покрив, подмяна на дограма с петкамерен PVC профил с двоен стъклопакет от вътрешно нискоемисионно К- стъкло, подмяна на осветителни тела с Led осветителни елементи, изграждане на заземление и мълниезащита. За сградите на кметствата в село Врачеш и село Скравена е предвидено и топлоизолира изолиране на под.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *