Общинският съветник от БСП Николина Цолова с конкретни въпроси към кмета на Трудовец- Еленко Иванов

Общинският съветник от БСП и зам. председател на Общински съвет-Ботевград Николина Цолова постави няколко конкретни въпроса към кмета на село Трудовец – Еленко Иванов, по повод приемането на доклад за социално икономическото състояние на населеното място. Това стана по време на редовното заседание на Общински съвет,   провело се на 24 септември 2020г.

Преди обсъждането на Докладната записка кметът на Трудовец посочи, че до края на 2020г инвестиционната програма на селото ще бъде на 90% изпълнена. „Кметската администрация е наясно с всички проблеми в селото и търсим начини и пътища за решаването им. В резултат на нашата работа в село Трудовец има един нов облик. В момента ул.“Огоста“ се подготвя за асфалтиране. Започната е инициатива за почистване на главната улица – „Цар Освободител“ , като целта е бордюрите да се обновят с нова боя“. Еленко Иванов се извини, че  не е представил към доклада проекта,  по който кметството е кандидатствало и е получило финансиране от Министерство на отбраната за  7 хил.лв, чийто предмет е обновяване паметника на загиналите във войните и пространството около него, както и възстановяване на обществена чешма.

Да припомним, че в Плана за капиталови разходи на Община Ботевград за село Трудовец бяха предвидени 433 920 лв, а за текущи ремонти – 93 500 лв. от които 40 хил.лв за ремонт на уличната мрежа.

В доклада на кмета на селото е посочено, че към дата 1-ви септември  2020г планираната инвестиционна програма е в процес на реализация. По повод на това Николина Цолова отправи  няколко въпроса, касаещи текущо изпълняващи се дейности на Кметството и такива, които предстоят да бъдат реализирани.

Въпросите са:

Относно изкърпването на уличната мрежа е посочено , че е избрана фирма изпълнител и започва поетапно изпълнение. В какъв срок ще бъде осъществено и  колко улици ще бъдат изкърпени?

Отговор на кмета Еленко Иванов: Срокът е 30 дни, като  ще бъдат изкърпени и преасфалтирани 26 улици. До момента са изкърпени 400 от 1 900 кв.м улична мрежа. Надявам се до средата на следващия месец да приключи.

Във връзка с входирания проект за подмяната на централния водопреносен пръстен в Трудовец, има ли изготвен инвестиционен проект и план по кои улици ще минава?

Отговор на кмета Еленко Иванов:  Има направен проект, който е внесен в ПУДООС и вървят съответните процедури за неговото одобрение от държавата. На по-късен етап мога да предоставя информация, кои са улиците, включени към проекта, тъй като не мога да ги цитирам наизуст.

Заложили ли сте като приоритет в бъдещата си работа като кмет обновяване на оградата на Гробищния парк и поставяне на пейки на възлови места?

Отговор на кмета Еленко Иванов: В бюджета на общината за 2020г има включено извършване на ремонт на  Ритуалната зала, в който сме включили и подмяна на част от оградата. В старата част на Гробищния парк е подменена оградата със собствени средства.

Какъв контрол осъществява общината, респективно Кметство  Трудовец, по предотвратяване честите палежи на нерегламентираното сметище, намиращо се между БК “Горна баня“ (Ботевградска вишна) и оранжерията? Въпросът бе отправен по повод обгазяването на селото в целия долен край на 17  септември.

Отговор на кмета Еленко Иванов: Кметство Трудовец и община Ботевград се стараят минимум по един път месечно да се извозва отпадъкa. Неприятно се получи наистина с палежа. Има план да се поставят камери , те вече са поръчани и се очаква доставка. Желанието ми е да се наложи още по-голям контрол. Съставени са няколко акта на недобросъвестни жители, не само от Трудовец, но и от други общини, които си позволиха да изхвърлят отпадъка не по начин, по който сме определили. Относно палежа имаме съмнения от какво е породен. Надявам се за в бъдеще да няма повече такива случаи.

По Докладната записка бе направено предложение от Цветан Цолов, председател на Постоянната комисия по Бюджет и финанси в проекта за решение да се добави като точка 2 следния текст: Кметът на Кметство Трудовец да извърши проверка на състоянието на обществените чешми на територията на селото и при необходимост да бъдат предвидени финансови средства за ремонта им.

Кметът Еленко Иванов прие предложението. Той направи уточнение, че преди няколко месеца е имало такъв сигнал до кметската администрация в Ботевград. „Тя беше съответно предадена на Кметство Трудовец. Ние сме се постарали да направим такова обследване и  сме изпратили отговор на съответния сигнал“, каза в отговор Иванов.

Да припомним, че сигналът бе направен Сдружение „Историческа пробуда“ – клон Ботевград, чиито председател е именно общинският съветник Николина Цолова.

Относно  подмяната на централния водопроводен пръстен на село Трудовец, кметът на общината Иван Гавалюгов припомни, че той е изработен преди 3 години и е внесен в Министерството на околната среда и водите за одобрение и финансиране от ПУДООС.  Стойността на проектното предложение е близо 1 млн. и 800 хил. лв.

1 thought on “Общинският съветник от БСП Николина Цолова с конкретни въпроси към кмета на Трудовец- Еленко Иванов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *