Удължава се срокът за подаване на заявления по втори етап от тристепенното финансово стимулиране на млади семейства

Общинска администрация – Ботевград съобщава, че ще приема заявления от родители, кандидатстващи по втори етап от тристепенната система за финансово стимулиране на млади семейства, приета с Решение № 347/22.12.2016г. на ОбС – Ботевград, до края на календарната 2020г. Срокът за подаване на заявленията изтече на 31 октомври, но по изключение ще бъде удължен във връзка с извънредната епидемична ситуация, в която не всички родители, имащи право на помощта, са успели да подадат документи.

     Напомняме, че според цитираното решение на ОбС – Ботевград за втори етап на подпомагане могат да кандидатстват само майките/осиновителките на деца, родени през 2017г. и записани в първа група на детска градина на територията на община Ботевград от началото на тази учебна година. Майките трябва да отговарят и на още едно важно условие: да са заявили и получили подпомагането и на първи етап от тристепенната система – при раждане на детето (условието не се прилага в случаите на осиновяване).

    Сред останалите критерии, които са валидни и за трите етапа на подпомагане, са: липсата на просрочени задължения към Община Ботевград и наличие на обработен постоянен и настоящ адрес на територията на общината за поне един от двамата родители на детето.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *