Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

От 5 на до 10 хил.лв завишиха средствата за закупуване на сертифициран вендинг автомат за лекарствени продукти

„Изискването на българското законодателство е услугата – продажба на лекарства чрез вендинг автомат, да се извършва само от регистрирани аптеки и дрогерии. Намерението е на община Ботевград да го отдаде под наем на някоя от аптеките в Ботевград. До момента няма проявен интерес от фирма доставчик, поради което общината ще пристъпи към закупуване на автомата“, това заяви кметът на община Ботевград – Иван Гавалюгов вчера, по време на редовното заседание на Общински съвет, представяйки мотивите за предложението на общината до съветниците, да отпуснат 5 хил.лв за закупуването на съоръжението.

В хода на дебатите обаче кметът Гавалюгов измени проекта за решение в докладната записка и отправи предложение към съветниците сумата да бъде завишена на до 10хил.лв за закупуване на СЕРТИФИЦИРАН вендинг автомат за продажба на лекарствени продукти, тъй като първоначално в докладната записка не бе уточнено какъв точно е автомата. Пре3дложението на градоначалника дойде, след мотивирано предложение на адв. Георги Донков, съветник от ПП ГЕРБ.

По думите на кмета  Общината ще сключи договор с фирма, дала най-висока тръжна цена. Предложението на общинското ръководство е първоначална тръжна цена 50 лв без ДДС. „Имаме индикации, че една от аптеките в Ботевград има проявен интерес да вземе едно такова съоръжение. Ако нямаше интерес, ние не бихме го закупили.“, заяви Гавалюгов. Предложението му е да се закупи вендинг автомат втора употреба с 12 месеца гаранция.

Общинският съветник от ПП ГЕРБ Кирил Руневски пръв взе отношение по Докладната записка. Той посочи, че в съответствие със сега действащата Наредба през вендинг  машините не могат да се продават лекарства с рецепта, тъй като тези продукти са по лекарско предписание и не може да има свободен достъп до тях. „Това означава, че асортиментът на предлаганите лекарства ще бъде силно ограничен. Това съответно ще доведе до нищожни обороти. Ако имаше някакъв ефект от тези вендинг машини самите търговци щяха намерят начин да ги закупят и да ги монтират в техните обекти. Включени ли са изисквания за температурен обхват , опция за 24-часов мониторинг на температурата с възможност за есемеси и известяване, допълнително ел.захранване“. Вторият въпрос  на Руневски бе – „е ли възможно това закупуване на вендинг машината от общината да се окаже нерегламентирано подпомагане на търговците за сметка на другите?“.

В отговор кметът Иван Гавалюгов подчерта „Абсолютно регламентирано ще бъде нашето намерение да отдадем под наем чрез търг върпросната машина на аптека или дрогерия, която ни предложи най-висока цена. Колко е ограничен ресурсът, който може да бъде продаван от вендинга автомата,  е регламентирано от съответната наредба, уреждаща тези неща и който търговец наеме машината, ще трябва да се съобразява с тях. По-добре е да се продава нещо ограничено, отколкото да не се продава нищо“,  заяви Гавалюгов. По думите му доста наши съграждани търсят съдействие общината да осигури денонощен достъп до лекарства.  „Дали е рентабилно или не ще покаже дали ще се фирми явят на търг. Преди да се явят на търг, аз ще направя проучване сред всички лицезирани аптеки и дрогерии на територията  дали биха проявили интерес и при какви условия. Няма да закупим вендинг автомат, ако получим отрицателен отговор. Няма да похарчим едни общински средства, без да получим висока степен на увереност, че можем да я предоставим под наем на онези, които имат право да осъществяват търговска дейност с лекарства. Много се коментира темата за държавно подпомагане на аптеки, така че да могат да функционират денонощо. Склонен съм община Ботевград да се включи в това подпомагане“, каза кметът на общината.

„Доколкото ми е известно разрешението лекарства да се продават в такъв автомат на голяма част от тях температурния режим е 20 – 25 градуса., заяви председателят на Общински съвет-Ботевград – д-р Илин Черняшки. По думите му външната част на апарата ще бъде във вътрешната част , „така че те едва ли ще си позволят да не спазват температурния режим вътре в помещението“, заяви д-р Черняшки. След изказването на председателя, последва реплика от  Руневски, който заяви, че в предвид на пандемията счита, че повечето лекарства гражданите няма да могат да намерят във вендинг автомата. Според него е трябвало общината първо да проучи изискванията на аптеките и дрогериите, едва след това да се внася докладна записка, с искане за отпускане на средства за закупуване на машината.

Общинският съветник Цветан Миньовски подчерта, че в момента след 20.00ч гражданите не могат да намерят никъде медикаменти ,с които поне малко да са им в помощ. Той даде препоръка общината да преговаря с аптеките, да дават дежурство, за да може да има поне една денонощна аптека. „Има хора, които не могат да чакат на другия ден, има и такива, които ходят на София да си купуват лекарства. Ако трябва и някакво допълнително финансиране да се предвиди за обслужването, но е редно да има поне една нощна аптека“, заяви Миньовски.

„Аз мисля, че не трябва да гласуваме едно решение, което после вие да не изпълнявате. Аптеките ако нямат интерес, цялата тази идея ще отпадне, тъй като този вендинг автомат не може да бъде разположен на друго място“, заяво общинският съветник от ПП ГЕРБ – адв. Георги Донков.  На следващо място адв. Донков изрази мнение, че процедурата не трябва да бъде тръжна,  а конкурсна , тъй като е необходимо да се постави условие, кои лица могат да участват. Според адв. Донков инвестицията за един вендинг автомат не е толкова голяма, аптеките да са го направили досега, без да е необходимо да плащат наем на  общината. Той помоли общинското ръководство да има в предвид, че съгласно разпоредите на Закона за лекарствените продукти и хуманната медицина, чл. 234, ал. 2 автоматите по ал.1 автоматите за продажба на лекарства могат да бъдат собственост само на лицата по чл. 238 – собствениците на аптеки и дрогерии. „В момента в който този автомат се позиционира и започне да функционира като автомат за лекарства според мен той вече не може да бъде собственост на общината, съобразно тази разпоредба. Общината би могла да бъде собственик чрез някакво дружество. “, категоричен бе адв. Донков. Той обаче заяви, че би могло да се допусне някакво решение по примера на община Горна Оряховица, където общината има някакъв дял, но там не е вендинг автомат, а специализирана автомат за продажба на лекарства с поддържане на определена температура, с автоматично зареждане. Там въпроса е съчетан с фонд за подпомагане на млади лекари в града.

„Единственото нещо, с което се съгласявам, е че с докладната сме дали един пример, за да можем д аргументираме парите, които искаме“, заяво Гавалюгов. Той направи предложение средствата да бъдат завишено от 5 хил.лв на до 10 хил.лв. и да се запише, че ще се закупи сертифициран вендинг автомат за продажба на лекарствени продукти, защото това в докладната записка не е уточнено, за да се избегне спекулирането необходимостта да се закупи автомата и за да не се окаже при една проверка, че не е допустим за продажба на лекарства. Гавалюгов заяви, че няма против да се направи корекция на докладната записка и в проекта за решение за да се запише „ при проявен писмен интерес за участие в търг и едва тогава да закупи сертифициран за продажби на лекарствени продукти вендинг автомат.

Председателят на Общински съвет- д-р Илин Черняшки поиска адв. Христо Якимов да внесе малко повече яснота в създалата се ситуация. Адв. Якимов заяви, че е объркваща думата „вендинг“. „Законът за лекарствените средства и хуманната медицина работи с термина автомат за продажба на лекарствени продукти. Може би е коректно това да запишем това, тъй като вендинг автомат повечето от вас свързват с автоматите за продажба на кафе“ . Адв. Якимов уточни, че автоматът ще бъде разположен вътре в самата аптека, а не извън нея или пред нея. Кметът прие уточнението, предложено от адв. Якимов за наименованието на автомата.

2 коментара на “От 5 на до 10 хил.лв завишиха средствата за закупуване на сертифициран вендинг автомат за лекарствени продукти

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *