Ден: 18.12.2020

"В общинската администрация постъпи искане от управителя на МБАЛ Ботевград д-р Иван Багелейски за закупуване на нов подвижен рентген с...