Ден: 26.12.2020

Съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците всяка община заплаща отчисления за обезвреждане на отпадъците на съответното регионално...