Обществена поръчка за реконструкция водопровода на с.Трудовец-Етап 1 за близо 1,5 млн.лв обяви Община Ботевград

Oбщина Ботевград обяви обществена поръчка с предмет:„Реконструкция наводопроводната система на село Трудовец, община Ботевград – Етап 1”.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 433 113,69 лв(без ДДС).

Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 23:59 часа на 02.03.2021 г. 

Обществената поръчка има за цел реконструкция на част от вътрешно-разпределителната  водоснабдителна мрежа на с. Трудовец, община Ботевград.

Изградената и функционираща в момента водопроводна мрежа е изградена азбестоциментови и стоманени тръби, които са почти амортизирани и с недостатъчна проводимост. Налице са значителни загуби на питейна вода от водоснабдителната система, дължащи се най-вече на незавидното състояние на мрежата.

Предвидените нови тръби и сградни отклонения са от полиетилен висока плътност, които ще се свързват на челна или електродифузна заварка с цел елиминиране на евентуален теч. Предвиждат се пожарни хидранти –надземни и шахти.   

Общата дължина на водопроводната мрежа предмет на обществената поръчка е 6 155,50 метра, пожарни хидранти (ПХ) 39 броя; шахти 10 броя и спирателни кранове (СК) 16 броя.

Всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение, както и техните количества, са посочени в инвестиционния проект и количествената сметка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *