Информационна среща на ОИЦ-София в Община Ботевград

На 24 юни 2021 г. (четвъртък) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център – София ще проведе информационна среща в община Ботевград  (зала „Христо Ботев“, в сградата на община Ботевград, пл. „Освобождение“ №13, гр. Ботевград). 

Екипът на ОИЦ-София ще представи проект на Споразумението за партньорство на Република България – националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г., новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2021 година, както и интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ), предвиден в Стратегията за развитие на Югозападния район (на ниво NUTS II). Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

От 13:30 до 15:00 часа, на пл. „Освобождение №13 в гр. Ботевград, екипът на Областен информационен център – София ще проведе изнесена приемна, по време на която експертите ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

ПРОГРАМА

ТЕМА: „Новите възможности за европейско финансиране през програмен период 2021-2027“

ДАТА: 24 ЮНИ 2021 г.

МЯСТО: ГР. БОТЕВГРАД, ЗАЛА „ХРИСТО БОТЕВ“ В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” №13

11.00 – 11.10Регистрация и кафе за „Добре дошли“  
11.10 – 11.25Проект на Споразумение за партньорство на Република България – националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. Горан Беремлийски, експерт „Логистика и информация“, ОИЦ-София
11.25 – 11.35Въпроси и отговори
11.35 – 12.00Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС през програмен период 2021-2027 година. Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2021 година, Блага Янкова, експерт „Комуникация и информация“, ОИЦ-София
     12.00 – 12.10    Въпроси и отговори
12.10 – 12.20Интегриран подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход – Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), предвиден в Интегрирана стратегия за развитие на Югозападния район (на ниво NUTS II). Горан Беремлийски, експерт „Логистика и информация“, ОИЦ-София
12.20 – 12.30Въпроси и отговори.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.