Ден: 04.06.2021

 На 03.06.2021 г. в Античния културно - комуникационен комплекс „Сердика“ в град София г-жа Росица Иванова - Началник на РУО...