В края на август, след подмяна водопровода на ул.“Л.Каравелов“ в Трудовец, започва подмяна на водопровода на ул.“ Шипка“ във Врачеш

В края на месец август след приключване подмяната на водопровода на ул.“Л.Каравелов“ в Трудовец ще започне изпълнение на обществената поръчка с предемет„Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Шипка“от о.т. 181 през о.т. 211, 210, 218 и 220 до о.т. 267, с. Врачеш“. Изпълнител и на двете поръчки, възложени от община Ботевград в двете села, е фирма „Микра-КМ“ Ботевград. Обща стойност на поръчката е 198 500,01 лева без ДДС или 238 200,01 лева с ДДС.

Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката във Врачеш е
108 333,34 лева без ДДС или 130 000 лева с ДДС. Средствата са осигурени от заложените капиталови разходи в общинския бюджет за 2021г.

Фирма „Микра“ е предложила цена 106 827 лв без ДДС или 128 192,56 с ДДС.

Да припомним, че през 2019 г бе подменен част от водопровода на ул.“Шипка“. Той започна през месец октомври и подмяната осъществи Общинското предприятие БКС и „Водоснабдяване и канализация“ ООД – София. Положен бе 300 метра нов водопровод фи 90.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.