Месец: септември 2021

В началото на днешното редовно заседание на Общински съвет -Ботевград бе оттеглена Докладната записка относно безвъзмездното предоставяне на спортните площадки...

Правителството взе решение за отчуждаване на имоти - частна собственост, необходими за модернизацията на железопътна линия София - Драгоман в...

"Специално за нашата община присъствието на турски инвеститори има дългогодишна история и традиция. Изключително важно е да развиваме едни много...