Община Ботевград обяви обществена поръчка за ремонт на моста над р.Рударка в Новачене

Обществена поръчка с предмет „Авариен ремонт на мостово съоръжение на река Рударка в село Новачене, община Ботевград“ обяви в днешния следобяд Община Ботевград.

Обществената поръчка има за цел отстраняване на повредите по основните елементи на съоръжението и възстановяване в максимална степен на носимоспособността на конструкцията и експлоатационните характеристики на моста, за да се гарантира
възможността за дългогодишната му нормална експлоатация в бъдеще. Също така и реконструиране на пътното платно и подходите към него за постигане изпълнението на съвременните изисквания за комфорт и безопасност на автомобилното и пешеходното движение по него.

Всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение, както и техните количества, са посочени в техническата спецификация и количествената сметка.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 133 766,67 (сто тридесет и три хиляди седемстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или 160 520,00 (сто и шестдесет хиляди петстотин и двадесет лева) лева с ДДС.

Срок за изпращане на оферти или на заявления за участие е 23:59 ч на 26 август 2021 г.

1 thought on “Община Ботевград обяви обществена поръчка за ремонт на моста над р.Рударка в Новачене

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *