Две фирми са подали оферти за ремонт на помещенията на трети етаж в ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград

16-ти август бе крайният срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка с предемет „Текущ ремонт на помещения на трети етаж в ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград“. Заявление за участие са подали две фирми: „Кава Строй“ ЕООД-Ботевград и „Ник Строй 2000″ЕООД.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 100 200 лева
без ДДС или 120 240, лева с ДДС. „Кава Строй“ е предложила цена 99 884 лв, а „Ник Строк“ – 99 769,45 лв.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до два месеца, считано от датата на подписване на договора.

Обществената поръчка има за цел извършване на вътрешен ремонт на част от сградата на ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград. Необходимо е да се ремонтират санитарни помещения, класни стаи и коридори на трети етаж на сградата.  
Всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение, както и техните количества, са посочени в техническата спецификация и количествената сметка.

Отделно в учебното заведение се извършва ремонт на отоплителна инсталация – в основната сграда, столовата, лекарският кабинет и физкултурния салон. Средствата за осигурени от общинския бюджет чрез капиталовите разходи за 2021 г и са в размер на 235 000 лв.

1 thought on “Две фирми са подали оферти за ремонт на помещенията на трети етаж в ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *