Прерязаха лентите на пет жилищни сгради санирани по проект въвеждане на мерки за енергийна ефективност

Днес официално прерязаха лентите на пет жилищни сгради санирани по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград“ – етапи 1, 3, 4 и 5

Главната цел на проектите е подобряване качеството на живот в град
Ботевград чрез повишаване на енергийната ефективност в една обществена сграда и в четири сгради от жилищната инфраструктура на гр. Ботевград.

Със заключителни пресконференции в сградата на общинската администрация бяха представени резултатите от завършените етапи.

След пресконференциите зам.-кметът на Община Ботевград – Цветелин Цветков, официално откри обновените сгради.

В Етап 1 са включени една обществена сграда (сградата на РУ на МВР, ул. „Свобода“ №11) и четири сгради от жилищната инфраструктура на гр. Ботевград – МЖС „Славейков 20“, кв. 39, ул. „Славейков“ № 20, вх. А, Б, МЖС „Янтра“, ул. „Янтра“ №4, МЖС „Зелин“ ул. „Стефан Караджа“ №2, МЖС „Александрови“, ул. „Стара планина“ №16

Общата стойност на етапа е 1 121 903.78 лв., от които: от ЕФРР: 953 618.23 лв. Национално финансиране: 168 285.55 лв.

В Етап 3 са включени две сгради от жилищната инфраструктура на гр. Ботевград – МЖС „Космос“, с адрес: бул. „Цар Освободител“ № 18 и МЖС „Явор“, с адрес: бул. „Трети март“ № 83, както и една
бществена сграда – ДГ „Кокиче“, кв. 169, ул. „Адриан Атанасов“ №10

Общата стойност на Етап 3 е 1 154 690.18 лв., от които: от ЕФРР: 981 486.67 лв. Национално финансиране: 173 203.51 лв.

В Етап 4 са включени една обществена сграда – сградата на ОУ „Св. Св Кирил и Методий“, с адрес: гр. Ботевград, ул. „Адриан Атанасов“ №8 и две сгради от жилищната инфраструктура на гр. Ботевград – МЖС „Венец“, с адрес: гр. Ботевград, бул. „България“ №8 и ЖСК „Стара планина“, с адрес: Ботевград, ул. „Стара планина“ №18, вх. А, Б

Общата стойност на Етап 4 е 1 137 064.66 лв., от които: от ЕФРР: 966 504.97 лв. Национално финансиране: 170 559.69 лв.

Резултатите са намалени са годишните нива на парникови газове в размер на еквивалент на 244.80 тона СО2. 44 домакинства, обитаващи четирите многофамилни жилищни сгради, са преминали в по-горен клас на енергопотребление. Създадена е по-приветлива и комфортна среда за служителите и учениците на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

В Етап 5 са включени една обществена сграда (Физкултурен салон на ОУ „Н. Й. Вапцаров“) и две сгради от жилищната инфраструктура (МЖС „Детелина“, Ботевград, ул. „Александър Стамболийски“ № 39, вх. А, Б и МЖС „Хоризонт“, Ботевград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 70, вх. А, Б, В).

Общата стойност на Етап 5 е 1 154 690.18 лв., от които: от ЕФРР:936 923.46 лв. Национално финансиране: 165 339.42 лв.

Резултатите са: Обновени три сгради;понижи се годишното потребление на първична енергия от
сградите в размер на 1 219 085,90 kWh/година. Намалиха се годишните нива на парникови газове в размер на
еквивалент на 241,84 тона СО2. 40 домакинства преминаха в по-горен клас на енергопотребление. Създаде се по-приветлива и комфортна среда за служителите и децата, посещаващи ОУ „Н. Й. Вапцаров“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *