Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Кметът Гавалюгов: Резултатите от проверката в Дом за стари хора „Адриян Атанасов“ Ботевград не съвпадат с със сигналите в жалбата (ВИДЕО)

Не съвпадат констатираните обстоятелства със сигналите в жалбата срещу директора на Дом за стари хора „Адриян Атанасов“ Ботевград Яница Иванова. Това заяви днес кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов, по повод извършена проверка в дома.

Комисия , назначена от него изърши проверка в периода от 12.10.2021 г. до 18.10.2021 г. включително. Комисията бе в състав:
Д-р Елица Петрова – общински съветник – Председател
Д-р Христо Железарски – общински съветник
Камен Еленков – Началник отдел „ХСД“ в Община Ботевград
Ивелина Василена – Ръководител звено „Вътрешен одит“
Светлана Малкочева – Тодорова – гл. експерт „СД, З и ЖН“
Димитрина Димитрова – стажант – одитор в звено „Вътрешен одит“

Жалбата е подадена от трима жалкбоподатели. Кметът Гавалюгов посочи,че те най-вероятно имат лични мотиви.

Публикуваме протокол от извършената проверка в Дома за стари хора, която ни бе предоставена от Община Ботевград. В него се посочва следното:
Осъществено беше анкетиране на потребителите на услугата и персонала, като управителят на услугата г-жа Яница Иванова по време на проверката беше в платен годишен отпуск.

След анкетирането на потребителите на услугата, комисията установи, че преобладават положителни отзиви за живота на потребителите в дома – условия,взаимоотношения с управител и персонал, както и помежду им. Една част от потребителите
отговаряха точно, кратко и ясно, но имаше и потребители с подробна аргументация, в това число и информация, не касаеща конкретно зададените въпроси. Комисията констатира, че една част от потребителите срещат затруднения в комуникацията помежду си, страх заради противоепидемичните мерки и качеството на храната. Личните документи на потребителитесе съхраняват от самите тях, като никога не са им били събирани от персонала.


Потребителите с диабет имат желание да е по-разнообразна храната и да им се осигуряваследобедна закуска, поради спецификата на здравословното им състояние.
Комисията, в рамките на проверката, извърши анкетиране на персонала на услугата. Споделят, че нямат сериозни затруднения в комуникацията с потребителите, разбират, че снапредване на възрастта, могат да се отключат отклонения в поведението им, с което се съобразяват. Срещат затруднения в комуникацията с близките и роднините на потребителите. Всичките бяха изключително доволни от създадената комуникация с
управителя на услугата. Определят се като задружен екип, готов във всеки един момент да си помага. Всички бяха питани за менюто, за извършваната трудотерапия, уведомяването и спазването на всички противоепидемични мерки, спазването на утвърдените методики и
правилника за вътрешния трудов ред, съхраняването на личните финансови средства на потребителите, работно време и допълнителни общи въпроси. Личните финансови средства
на потребителите се съхраняват в каса, в папка, в която се пазят приемо – предавателните протоколи, парите, запечатани в пликове, на които са се подписали членовете на сформираната комисия и потребителя.
Комисията се запозна с всички досиета на потребителите, за което беше попълнен формуляр за проверка. Всички досиета са добре окомплектовани, като има списък с цялата документация – договор, индивидуален план за грижи, план за здравни грижи,индивидуална оценка на потребностите, декларации, молби, заявления и др. документи.
В заключение, Комисията констатира удовлетвореност от потребителите на условията в дома, с препоръки за подобряване на седмичното меню и менюто за диабетици.
Срещат загриженост, разбиране и съдействие от управителя и персонала. Констатацията на Комисията за осигурените работни условия е положителна – удовлетвореност от персонала,
без изразени препоръки за подобряване. Срещат инцидентни затруднения в комуникацията с потребителите и техните близки.


1 коментар на “Кметът Гавалюгов: Резултатите от проверката в Дом за стари хора „Адриян Атанасов“ Ботевград не съвпадат с със сигналите в жалбата (ВИДЕО)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *