Стартира втората фаза на акция „Зима“: „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“

Стартира втората фаза на акция „Зима“: „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“

Тя ще продължи до 20 ноември

Кампанията на Пътна полиция е насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Контролната дейност на пътна полиция в тази десетдневка ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение.

Специално внимание ще се обръща на пешеходците, които най-често и в населени, и в извън населени места се движат неправилно в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци).

Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, и които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Ще се осъществява контрол и за даване от водачите на ППС предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.