Правила и мерки за пожарна безоптасност през отоплителен сезон

През последните дни чувствително паднаха дневните температура, което от своя страна налага  интензивно ползване на  отоплителните  уреди, предпоставка за възникване на пожари  през отоплителния сезон.

В тази връзка РСПБЗН-Ботевград,  апелира за повишено внимание при експлоатация на отоплителните уреди през  отоплителния сезон и напомня за стриктно спазване на  основни правила за пожарна безопасност, а именно:

При използване на печки с твърдо гориво (дърва или въглища):

 • печки с твърдо гориво  е необходимо да бъдат разположени  на разстояние  не по-малко от 50см. от горими и трудногорими конструкции. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;
 • задължително поставяне на негорима подложка, която да излиза най-малко 50 см пред уреда и по 25 см от останалите му страни;
 •  димоотводните тръби (кюнци) трябва да бъдат  проверени, почистени  и стабилно укрепени;
 • печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден;
 • не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи за сушене и др. горими или леснозапалими материали;
 • не облицовайте  коминните тела с декоративни  покрития;
 • комините  трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди  задължително в началото на отоплителния сезон, както и периодично. В случай, че забележите пукнатини  по тялото на комина, преустановете ползването на  отоплителните уреди  и възстановете целостта на коминното тяло, чрез измазване  с негорим строителен материал. Особено рисков е участъка, разположен  в подпокривното пространство на сградите с горими покривни конструкции;
 • не оставяйте децата без наблюдение  при работещи отоплителни уреди и  не ги заключвайте;

При използване на електрически отоплителни и нагревателни уреди:

 •  никога не оставяйте включени уреди без наблюдение;
 •  при напускане на дома или офиса,  убедете се, че сте изключили уредите;
 •  не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди;
 • ползвайте уреди в съответствие с  инструкциите за експлоатация на производителя;
 • при необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти;
 • върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети и не ги използвайте за сушене на дрехи;

При използване  на  отоплителни  уреди  с  газ  метан :

 • най-добре  е да използвате услугите на лицензирани фирми, които да извършват надзор и периодическа проверка на газовите  уреди;
 • стриктно спазвайте инструкциите за безопасна експлоатация;
 • ако усетите специфичен мирис на газ, веднага се обадете на аварийните екипи на газоразпределително дружество и на телефон за спешни повиквания 112;
 • прекратете експлоатацията на уредите, работещи с метан;
 • затворете крановете към уредите и на самите уреди;
 • отворете прозорците;
 • не палете огън и не пушете;
 • не включвайте и не изключвайте никакво осветление, електрически уреди, звънци и т.н;
 • вземете мерки по уведомяване и евакуиране на застрашените хора на открито и на безопасно разстояние от мястото на теча на газ;

Ако имате близък или съсед, който е трудноподвижен или болен и прекарва по-голямата част от времето си сам:

 • обезопасете в противопожарно отношение дома или окажете съдействие за това;
 • особено важно е осигуряването на възможност за незабавна телефонна връзка с телефон 112;
 • при пушачи трябва да бъдат осигурени специални негорими съдове за събиране на угарки;
 • използваните отоплителни уреди да са стандартни и да бъдат поставени на безопасно разстояние от покривката на леглото, завивките и други горими материали;
 • всички отоплителни уреди трябва да са стабилно укрепени;
 • подменете амортизираните и морално остарелите отоплителни уреди и съоръжения с такива със съвременни средства за защита;
 • с времето изолацията на стари електрически шнурове се износва и оголените или прогорели места могат да станат източник на запалване. Подменете ги с нови;


Граждани, спазвайте правилата за пожарна безопасност. Не позволявайте пожар да унищожи имуществото Ви или да бъде причина за инциденти.

Ако възникне пожар във вашия дом или имот, обадете се на телефон 112.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *