Поставят камери за видеонаблюдение във Ботевград и малките населени места на общината

С цел осигуряване на по-голяма сигурност и спокойствие на гражданите, общинското ръководство има намерението да изгради 9 броя камери на територията на общината. Те ще бъдат момнтирани в гр. Ботевград – един брой на бул.“България“, с. Липница – 2 броя, с. Боженица- 2 броя, с. Радотина – 2 броя и с. Краево- 2 броя. За целта ще бъде необходимо да бъдат отпуснати 2 625, 59 лв от собствени приходи па община Ботевград. Сумата ще бъде одобрена след гласуване от Общински съвет.

В тази връзка техническото специфициране на системата за видеонаблюдение и мониторинг, на базата на 24 часово наблюдение, осигурено от отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“ към общината, ще помогне за прилагането на съвременни технологии и иновативни подходи за наблюдение, което от своя страна ще доведе до ефективно управление и ограничаване на риска от нарушаване на обществения ред, опазване на обществените пространства и околна среда в община Ботевград, се посочва в Докладната записка, с вносител кметът Иван Гавалюгов.

На 25 ноември предстои общинските съветници да гласуват и да дадат съгласие за одобряване от главния архитект на Община Ботевград – Схеми за разполагане на преместваеми обекти, представляващи – камери за видеонаблюдение (крайни отклонители), върху съоръжения на уличното осветление – общинска собственост.

1 thought on “Поставят камери за видеонаблюдение във Ботевград и малките населени места на общината

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.