Ден: 19.12.2021

Община Ботевград възнамерява да кандидатства по Проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика с проектно предложение по...