Месец: януари 2022

Министерството на регионалното развитие издаде разрешение за строеж на „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“, етап: „Автоматична...