Ден: 27.01.2022

В точка 3 от Дневния ред на днешното редовно заседание на Общински съвет-Ботевград - "Питания на общински съветници" адв. Георги...

Днес общинските съветници в Ботевград предстои да приемат Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и...