Ден: 28.01.2022

На вчерашното си заседание Общински съвет-Ботевград не подкрепи Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и...

Общински съвет-Ботевград не прие предложението на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов  относно домуването в часовия дипазано 20.00ч 6.00ч  на...