На 23 март ще бъде годишният технически преглед на земеделската и горската техника

На 23 март ще бъде годишният технически преглед на земеделската и горската техника

Собствениците, трябва да се да се да се явявят с техниката си в Ботевград пред Бившото МТС от 09.30 – 12.00 часа или в с. Врачеш пред Кметството от – 12.30 – 14.00 часа.

На същата дата, да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини.

Кметовете, са длъжни да уведомят собствениците на техника за предвидените прегледи по начин, доказващ уведомлението.          

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, а при установяване ползването на техниката актове за административни нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

За допълнителна информация:

инж.Станка Велева – 0884 930745

инж.Йордан Александров – 0886 822216

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.