ИВАН ГАВАЛЮГОВ: ЕДИН ГАФ НЕ СЕ ПОПРАВИ, А СЕ ЗАДЪЛБОЧИ С ЕДИН АБСУРД НА АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ

БК „Балкан“ даде в четвъртък пресконференция в „Арена Ботевград“ във връзка с възражения на клуба относно решенията на Арбитражната комисия към БФБаскетбол да потвърди наложеното наказание за лишаване от публика на следващите два домакински мача и отмяна на наказание на Левски, който участва в три мача от плейофите с нелегален играч. Ето изказването на кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов:

„Ние искаме да играем баскетбол, затова е този клуб. В никакъв случай не искаме да печелим служебно двубои, медали или титли. Искаме да го направим чрез демонстриране на превъзходство на спортния терен, както и всички фенове искат.

За казуса със служебните загуби срещу Левски, наложени от мениджъра на НБЛ, ние научихме в четвъртък миналата седмица. Бяхме изненадани. Това е прецедент в българския баскетбол, доколкото разбрахме – и в европейския. Как е възможно един състезател, който на практика според всички документи на БФБ и НБЛ, няма състезателни права, да бъде допуснат да играе в цели три двубоя? Как се извършена комуникацията между федерация, лига и дежурен делегат?  Явно са процедурни проблеми пропуски, които в бъдеще ще бъдат регулирани, убеден съм.

Решението на мениджъра на НБЛ, доколкото всички разбрахме, е съгласувано, коментирано с хора със сериозен юридически опит като Елеонора Рангелова, която е и член на правната комисия на ФИБА и с изключително богат опит в сферата на спортното право и нормативната уредба не само на нашата спортна федерация, а и на европейската. Всички, включително и президентът на федерацията, бяха категорични, включително и президента, че това е нарушение, чиято санкция е ясно регламентирана в наредбите на БФБ и че това е единственият възможен и законосъобразен вариант, с който може да се излезе от ситуацията. Разбира се, че БФБ и НБЛ имат сериозна вина за допускането на този гаф. Не мога да кажа дали е по-голяма, по-малка или равна с тази на БК Левски, който също има отношение към казуса и  пропускът да бъде довършен трансфера на Йордан Минчев. Не искам да коментираме чия е вината, но тя е факт – пропускът, че има участие на състезател в цели три двубоя, който според правилата на НБЛ, не е придобил състезателни права, е безспорен.

По-голямата изненада и абсурд е, че един гаф е умножен с втори сериозен, а това е решението на Арбитражната комисия. Запознавайки се с мотивите им да отменят решението на мениджъра на НБЛ, аз без да съм юрист, но запознавайки се с нормативните документи на БФБ, включително и на цитирания закон за физическото възпитание и спорт, не намирам друго решение на този казус, освен присъдените трите служебни загуби за нарушение направилата на НБЛ за участие на нередовен състезател. Очевидно, според нашите наредби, е допустимо да бъде картотекиран състезател в сроковете по правилата  на НБЛ, без да придобие състезателните права до завършване на процедурата – до 10 дни след картотекирането трябва да се получи LOC.  Това е международен документ, който се практикува във всички федерации.Без такъв документ никой състезател не може да придобие състезателни права в нито една федерация, член на ФИБА. Това е прецедент, поне за европейския баскетбол, за световния не мога да кажа, за българския със сигурност. Стана ясно, че процедурата не е завършена. Тук започнаха тълкувания кой е бил задължен да преведе въпросната такса. Според разпоредбите и правилата на НБЛ е записано, че това е задължение на клуба – да преведе съответната такса на съответната федерация, за да бъде завършена процедурата по получаване на LOC, за да може да се завърши процедурата по трансфера и да може картотекираният състезател да придобие състезателни права. Изрично е записано, че играч може да бъде картотекиран, но без да се получи LOC той не придобива състезателни права.

Аргументът на Арбитражната комисия е, че в Закона за физическо възпитание и спорт пишело, че по чл.69 картотекирането е акт на спортната федерация, с който спортистите, аматьорите и професионалните спортисти придобиват състезателни права по чл. 68. Но четем чл.68, който казва, че състезателните права са съвкупност от правото на спортистите, аматьорите и професионалните спортисти да участват в тренировъчна и състезателна дейност на спортен клуб, член на лицензирана спортна федерация, както и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права. Ал.2 на чл.68 – придобиването, прекратяването и отнемането на състезателните права се определя от спортната федерация според правилата по чл.28, ал.1, т.4, т.е самият закон за физическото възпитание и спорт препраща към правила, изготвени от съответната федерация и това е много логично. Всяка федерация е член на някаква международна и като такъв член е задължително да се спазват приетите от международната федерация правила. Не може българският закон в него да включи всички възможни правила и процедури по картотекиране, придобиване и отнемане на състезателни права, съобразявайки го с правилата на международните федерации, които са динамични.

Изключително некоректно препращане, според мен, към чл. 69 от закона за спорта от страна на Арбитражната комисия. Четем чл. 28, ал.4  от същия закон – спортната федерация осъществява дейността си въз основа на приети от нея:… и т.4, която се коментира – правилата за статута на спортистите аматьори и професионалните спортисти и за придобиване, прекратяване и отнемане на състезателните права, освен ако е многоспортова федерация, т.е Законът за физическото възпитание и спорта казва, че всички правила и процедури за придобиване, отнемане и прекратяване за състезателни правила са спрямо правилата съответната федерация, а на нашата федерация правилата са изключително ясни в това отношение.

Т.8 от изискванията за картотекиране в НБЛ с разрешение от съответната национална федерация LOC за състезателите, чиято последна картотека, е била в друга държава, състезателят може да бъде картотекиран в сроковете по раздел 1 на гл. 5 и без да е получено разрешението от националната федерация, но то трябва да пристигне в офисите на НБЛ до десет дни след картотекирането, като до получаването му състезателят няма право да упражнява състезателните си права. По-ясно от това не може да бъде казано.

Един гаф всъщност не се поправи, а се задълбочи с един абсурд, сътворен от Арбитражната комисия към БФБ. Да, има гаф на БФб, че са допуснали това нещо да се случи, но се отменя това решение, като на практика се казва, че всъщност тези правила не важат. До момента всички международни трансфери са се изпълнявали по правилата на НБЛ, включително и от БК Левски за предходните им трансфери. В действителност тук сигурно става въпрос за пропуск и невнимание, но това не отменя фактологията. Факт, че състезател без състезателни права според наредбата на НБЛ е взел участие в три двубоя. Той се явява нередовен състезател, а за допускане на такова нарушение се предвижда служебна загуба. Няма какво повече да изясняваме. Считам, че Арбитражната си е превишила правомощията. Тя трябва да разглежда само казуси, така е записано в нейния устройствен правилник и в устава на БФБ, съобразявайки се с приложимата нормативна наредба на БФБ, в частност НБЛ. Не могат да правят препратки към други закони. Ако считат, че има противоречие, само българският съд може да каже или да отмени някакъв подзаконов нормативен акт, но не може да го прави Арбитражна към федерация. Тя може само да съблюдава дали са спазени разпоредбите на съответната федерацията. В случая членовете на Арбитражната комисия са иззели функциите на българския съд и са решили, че има противоречие между наредбите на НБЛ и Закона за физическото възпитание и спорта. Считам , че няма никакво противоречие, но дори да има, Арбитражната комисия не е органът, който може да констатира тези неща. Може в частна жалба пред български съд засегнатата страна да иска да бъде отменен даден текст на наредба или правило, ако счита, че противоречи на някой висшестоящ нормативен акт, закон или наредба.

Считам, че решението им е абсурдно. Изразяваме готовност да играем полуфиналните серии с Левски, макар да е очевидно, че в първите три мача е допуснато очевидно нарушение на правилата на НБЛ с участието на нередовен състезател. Международната федерация е сезирана за този сериозен гаф. Осъзнавайки гафа си, БФБ са счели, че отмяната на това решение на мениджъра на НБЛ може би ще е по-малкият проблем, отколкото потвърждавайки, както би било редно и спрямо действията , които Левски би предприел като засегната страна към български или международен съд, или която съдебна инстанция да при предпочел, за определени имуществени или неимуществени вреди. Вероятно от притесненията и угрозата да участва в един сериозен съдебен процес с материални, а най-вече и морални щети, федерацията и Арбитражната комисия може би е взела това абсурдно решение.

Това само усилва ефекта от вече направения гаф. БК Балкан е сезирал международната федерация за казуса и очакваме тяхното произнасяне. В никакъв случай някой да бъде потърпевш и наказан. Искаме веднъж да се види, че има някакви правила, които всички спазваме и когато е допуснато някакво нарушение, трябва да се понесат отговорностите от  всички замесени. В случая това са БФБ и БК Левски и съответните лица , които представляват тези две организации.

Чух, че г-н Папазов се опитва да посочва дати и дни, но мачовете ще са във време, което е удобно и за двата клуба. Въпреки категоричните нарушения на правилата, БК Балкан е готов да довърши полуфиналната серия. За нас никога на дневен ред не са стояли служебни резултати. Преди две години ние трябваше да бъдем обявени за първи в предсрочно прекратеното първенство. Не държахме да бъдем обявявани за шампиони, но беше редно не да бъдат анулирани резултатите, а да бъде обявено крайно класиране без призьори. Под сериозен натиск, включително и на БК Левски, федерацията взе решение да прекрати първенството без да обявява класиране, на практика анулира всички резултати. Впоследствие заради това се взе решение, че при изиграването 2/3 от сезона, ако се наложи прекратяване на първенството, временното класиране да бъде обявено за крайно. Ние не искаме служебни резултати и победи, но правилата са такива и когато има нарушения, трябва да се понасят санкции. Ние за пореден път несправедливо понасяме санкции и сме потърпевши – и за бесилото, и за наказанието на най-добрия ни играч и капитан преди четири години, лишаване на възможност публиката да наблюдава финален двубой, служебната загуба от Академик за формално нарушение. Понесохме си наказанието, такива бяха правилата.  

Тук президентът на федерацията трябва да си влезе в ролята и да предизвика Общо събрание на БФБ, която има правомощия да отменя решения на нейните помощни органи. Решенията на Арбитражната комисия не могат да се обжалват по устав, но в същото време в него пише, че ОС може да отменя решения на всички нейни органи, включително и Арбитражната комисия. Едва ли ще се случи, но това е хипотетична възможност. Решението на АК е в разрез с всички специалисти в БФБ. Най-нормално е, ако Георги Глушков стои зад думите си и вярва на мнението на Нора Рангелова, която за пореден път казвам, че е изключително подготвена в юридическо отношение, ще предизвикат Общо събрание и пред него ще аргументират и поискат решение на Арбитражната комисия. Иначе нека да се играят мачовете, нямаме нищо против. Единственото, за което съжаляваме, че се потвърди решението да играем два мача без публика. Това най-много ни тежи, а не решението на Арбитражната комисия по отношение на Левски. Там е абсурд, гаф и несправедливост по отношение на правилата на НБЛ, тъй като се оказва, че всички ги спазваме по отношение на картотекирането. Оказва се, че Левски неволно и неумишлено са направили пропуск с помощта и съдействието, неумишлено, на федерацията, но това пак казвам е факт, който не може да бъде променен. Оказва се, че пък можело и така да бъдат картотекирани състезатели и да могат да играят в разрез с разписаните и приети от Общото събрание на НБЛ и приети от Управителния съвет на БФБ правила за НБЛ, както и всички съпътстващи документи.

Проблемът ни и недоволството ни възникват най-вече от решението Балкан да бъде лишен от две домакинства. Видяхме две години какво означава – липса на всякакво удоволствие от играта, настроение от състезателите. Баскетболът е направен за хората.

Абитражната комисия е помощен орган към БФБ. Формално Георги Глушков ще каже, че мнението му е друго, но Арбитражната комисия к е решила друго. Ние държахме на фактологията. Дори няма противоречие със Закона за физическото възпитание и спорт.

Много удобно и йезуитски Арбитражната комисия е посочила в нейните аргументи само един член, а не е разгледала закона цялост. Сериозният гаф и недоумение е, че тази АК си позволява да прави тълкувания и да открива едва ли не противоречия. В устава, а и в устройствения правилник на Арбитражната комисия е записано едно и също. Чета ал.5, чл.23 от устава на БФБ – Арбитражната комисия разглежда, решава и тълкува спорове и възражения във връзка с решения и нормативни актове на БФБ и всички нейни органи, освен тези на БФБ и Общото събрание. Дебело подчертавам – решения и нормативни актове на БФБ. Т.е нейната единствена задача е била дали това нарушение на Левски в конкретния случай – можеше да бъде и на Ямбол, и на Балкан, на всички – е в съответствие с нормативните документи на БФБ или не е, а не да прави прочит и анализ дали те не противоречат на някакъв друг нормативен акт. Тези правомощия са на българския съд. Не може вътрешен контролен орган да прави това нещо. Те са си превишили правомощията категорично, затова казвам, че решението е абсурдно и като процедура, и по същество.“

Източник: balkan-basket.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.