Ден: 13.06.2022

В изпълнение на предприетата инициатива за запознаване от първа ръка с оперативната обстановка и проблемите на гражданите на обслужваната територия...