Ден: 10.06.2022

От две години Агенцията по геодезия, картография и кадастър изработва цифрова кадастрална карта на урбанизираните територии на селата Врачеш и...

Новият областен управител на Софийска област Дарина Николаева председателства днес заседание на Общото събрание на ВиК асоциацията на Софийска област....