Разкриват една възрастова група в Детска градина „Здравец“, с. Литаково

Във връзка с предстоящото откриване на ново помещение към ДГ „Здравец“, с. Литаково, изградено по проект „Изграждане на нова сграда на ДГ „Здравец“, с. Литаково, общ. Ботевград“, финансиран по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.“ на Министерство на образованието и науката, кметът на общината Иван Гавалюгов предлага разкриването на една възрастова група в ДГ „Здравец“, с. Литаково.

От 01.01.2021 г., с Решение на Общински съвет – Ботевград, децата, навършили 4 – годишна възраст, са задължителни за обхват в детските градини. През учебната 2022/2023 г. във II – ра група в детската градина в с. Литаково се очаква да има 18 деца (съгласно списък на родените 2018 година деца в с. Литаково). Очакваният брой деца, родени 2018 г., обуславя необходимостта от разкриване на една възрастова група в „Здравец“, с. Литаково.

Разкриването на групата беше одобрено от Общински съвет Ботевград на днешната сесия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.