С повторно гласуване съветниците решиха да не се събаря столовата, а банята на бившето военно поделение в Ботевград

На провелото се вчера заседание на Общински съвет-Ботевград с 21 гласа „за“, 5 въздържали се и трима не участвали в гласуването общински съветници, бе взето решение да бъде съборена сградата на банята в бившето Военно поделение в града, с което бе изменена т. 1.4. от Решение №210/27.10.2022 г. на Общински съвет – Ботевград. На предходна сесия съветниците гласуваха цялостно събаряне и на двата корпуса – Производствен обект – Корпус 1, двуетажен, построен през 1984 г. и Производствен обект – Корпус 2, едноетажен, построен през 1953 г.

Докладната записка бе гласувана повторно, след като вносителят Кметът на общината Иван Гавалюгов заяви, че е извършено допълнително обследване и се е установило, че Производствен обект – Корпус 1 (бивша столова) е от стоманобетон и е в по-добро състояние от Производствен обект – Корпус 2 (бивша баня), който е с гредоредната конструкция и е много лошо експлоатационно състояние. Предстои общинското ръководство да внесе нова докладна записка с предложение до съветниците, да гласуват нова пазарна оценка на имота.

Да припомним, че с въпросното Решение №210/27.10.2022 г. на Общински съвет — Ботевград бе дадено съгласие в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2022 г. да бъде  създаден нов Раздел, който включва общински имоти (сгради), които Община Ботевград има намерение да премахне (събори) през 2022 г.

Проекта на решение за събаряне срещна неодобрение на няколко общински съветници, един от тях бе Цветан Цолов.

„Към обекта има предявен инвеститорски интерес и който е купувач няма да го сбъркат 20 хил.лева да събори сградата. Не виждам защо Общината трябва да дава 20 хил. лева да събаря сградата и да прави услуга на бъдещия купувач“, категоричен бе общинският съветник Цветан Цолов, който заяви, че отново няма да подкрепи докладната записка. В отговор вносителят на Докалдната записка – кметът Иван Гавлюгов заяви, че ако това решение не се приеме, това означава, че цялата сграда ще се събори. .По думите му , за да се продаде имота трябва да има ново решение на Общински съвет. Кметът се аргументира с това, че в предходното гласуване на Докалдната записка е приета една цена за продажба на земята със съответна оценка и на сградите на цена, според данъчната им оценка. „Нашето виждане е, да се премахне компрометираната сграда (банята). Това не означава, че общата цена на имота ще намалее с 20 хил.лв. Вие – съветниците можете да вземете решение за по-висока продажна тръжна  цена на имота, като например да увеличите стойността на земята или стойността на останалата сграда. И не е задължително , г-н Цолов, Общината да премахне тази сграда, може новият собственик да я премахне.“, заяви кметът Гавалюгов и изрази съгласие с Цолов, че който и да купи сградата, ще я закупи и ще я премахне. След така направения отговор на кмета, Цветан Цолов изрази мнение, че при тези условия би подкрепил Докладната записка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.