Ден: 03.01.2023

Община Ботевград обявява прием на заявления за подпомагане на СС за извършване на подготвителни дейности, във връзка с кандидатстване на...