Ден: 21.01.2023

ДО Д-Р ШУМАНОВИ ЕКИПА НА АКУШЕРО – ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ КЪМ МБАЛ – БОТЕВГРАД ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС УВАЖАЕМИ Д-Р ШУМАНОВ, УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ...