Общинският съвет ще гласува отпускане на над 1 млн. лв. за ремонтни дейности на 4 общински обекта

Община Ботевград има намерение да реализира 4 обекта, както следва:

1. „Преустройство на съществуваща сграда във временен приют за безстопанствени животни, находяща се в УПИ IV, кв. 210, гр- Ботевград;

2. „Изграждане на алея за споделено велосипедно и пешеходно движение от километър 198+838 (с. Трудовец) до километър 200+175 (гр. Ботевград) по път I-3 Бяла — Ботевград-Благоустрояване и озеленяване” – Етап 2;

З. „Текущ ремонт на тротоарни настилки по ул. „Патриарх Евтимий”, бул. „България” ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Стамен Панчев” в гр. Ботевград”;

4. „Ремонт на водопроводи по:

  • ул. „Патриарх Евтимий“ в участък от ул. „Цар Иван Шишман” до бул. „Цар Освободител” на гр. Ботевград”;
  • ул. „Цар Иван Шишман” в участък от ул. „Стара Планина” до ул. „Патриарх Евтимий” на гр. Ботевград”;
  • ул. „Божко Божилов” в участък от ул. „Цар Иван Шишман” до бул. „Цар Освободител” на гр. Ботевград”;
  • ул. „Патриарх Евтимий“ от ул. „Хаджи Димитър” до ул. „Плиска” на гр. Ботевград”;
  • ул. „Хан Аспарух” от бул. „Цар Освободител” до ул. „Зелинград” на гр. Ботевград”.

За обекти „Преустройство на съществуваща сграда във временен приют за безстопанствени животни, находяща се в УПИ IV, кв. 210, гр. Ботевград, — допълнителни СМР” и „Изграждане на алея за споделено велосипедно и пешеходно движение от километър 198+838 (с. Трудовец) до километър 200+175 (гр. Ботевград) по път I-3 Бяла — Ботевград-Благоустрояване и озеленяване” – Етап 2“ са проведени обществени поръчки, като в същите е предвидено сключване на договор под условие по реда на чл. 114 от ЗОП.

За обект „Преустройство на съществувагца сграда във временен приют за безстопанствени животни, находяща се в УПИ IV, кв. 210, гр. Ботешрад“ е необходимо отпускане на средства в размер на 191 868,48 лв.

За обект „Изграждане на алея за споделено велосипедно и пешеходно движение от километър 198+838 (с. Трудовец) до километър 200+175 (гр. Ботевград) по път 1-3 Бяла — Ботевград-Благоустрояване и озеленяване” — Етап 2” е необходимо отпускане на средства в размер на 224 313, 10 лв.

За посоченият по-горе обект „Текущ ремонт на тротоарни настилки по ул. „Патриарх Евтимий“, бул. „България”, ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Стамен Панчев” в гр. Ботевград” е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на 14.02.2023 г., също при условията на чл. 114 от ЗОП, като предлага да бъдат отпуснати средства до размера на прогнозната стойност на поръчката – 300 000 лв.

За обект „Ремонт на водопроводи по:

  • ул. „Патриарх Евтимий” в участък от ул. „Цар Иван Шишман” до бул. „Цар Освободител” на гр. Ботевград”;
  • ул. „Цар Иван Шиитлан” в участък от ул. „Стара Планина” до ул. „Патриарх Евтимий” на гр. Ботевград”;
  • ул. „Божко Божилов” в участък от ул. „Цар Иван Шишман” до бул. „Цар Освободител” на гр. Ботевград”;
  • ул. „Патриарх Евтимий” от ул. „Хаджи Димитър” до ул. „Плиска” на гр. Ботевград”;
  • ул. „Хан Аспарух” от бул. „Цар Освободител” до ул. „Зелинград” на гр. Ботевград” предстои да бъде публикувана обществена поръчка до дни, като се предлага да бъдат отпуснати средства до размера на прогнозната стойност на поръчката — 324 000 лв.

Към настоящия момент не е приет бюджет на Община Ботевград за 2023 г. и в тази връзка се внася предложение за отпускане на средства, необходими за реализация на горепосочените обекти, което ще бъде гласувано на 23 февруари 2023 г. на редовното заседание на Общински съвет – Ботевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *