Ден: 16.03.2023

60 616 лв. отпусна Общински съвет-Ботевград за подпомагане на Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост на...

С решение на Общински съвет днес Община Ботевград ще разкрие звено „Асистентска подкрепа“ в Общинска администрация - Ботевград. За целта...