Ден: 25.03.2023

На 24 март се проведе общинския кръг на конкурса за художествено изпълнение на Ботево стихотворение по повод 175 години от...

Общинска администрация  - Ботевград приема заявления за участие на сдружения на собственици /СС/ по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване...