Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Избирателите вече могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес в предстоящите избори

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 14.10.2023 г.

Условие за вписване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023 г.

За вписване в избирателния списък по настоящ адрес избирателят може да подаде заявление  (Приложение №13-МИ) – образец от изборните книжа, до кмета на общината/кметовете на кметства или кметските наместници.

Заявлението се подава:
–  за Ботевград – в стая №5, етаж I-ви в сградата на Община Ботевград;
–  за населените места от общината – в кметствата и кметските наместничества;

Избирателите също така могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес през интернет страницата на ГД ГРАО, достъпна на адрес:  https://regna.grao.bg.

За гражданите не се изисква наличие на електронен подпис.

Избирателите могат да проверят номера и местонахождението на избирателната секция, в която ще гласуват на 29 октомври 2023 г. на адрес http://www.grao.bg/elections

Краен срок за подаване и електронна обработка на заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – 14.10.2023 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *