Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Проектобюджетът на Община Ботевград за 2024 г. бе обсъден при почти празна зала (ВИДЕО)

Днес, 26 янаури, в зала „Ботевград“ се проведе публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2024 година, който бе представен в почти празна зала.

На обсъждането присъстваха общински съветници, служители на общинската администрация и единици от гражданите на Ботевград, въпреки поканата на общината.

В началото Проектът за бюджет 2024 представиха зам.-кметът на Общината Борис Борисов и началникът на финансовия отдел на общинската администрация Ирина Григорова.

Тази година Община Ботевград ще получи едни доста значителни финансови средства, с които ще имаме възможност да развием устремено нашата инфаструктурна програма. Освен собствените приходи, които ще генерираме, от държавния бюджет, по линия на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, ще бъдат получени около 42 млн. лева.„. С тази инфромация започна обсъждането заместник-кметът Борис Борисов. Г-н Борисов допълни, че с тези средства ще бъдат инициирани дейностите по по-големите проекти – подмяна на водопровода и канализацията във в.з. „Зелин“, етап 1 от ремонта на централна градска част, основен ремонт на пътя с. Новачене – с. Боженица, етап 1 от подмяна на водопровода на село Врачеш и ремонт на Младежкия дом. Зам.-кметът добави и одобрените за пълно финансиране за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 19 жилищни блока в Ботевград.

Директорът на дирекция „Счетоводство и бюджет“ към Община Ботевград Ирина Григорова представи основните параметри на Проектобюджета.

Финансовата рамка на Проектобюджет 2024 е 65 425 417 лева, което с 10 млн. лв. повече от предходния бюджет.

В приходната част на бюджета попадат имуществените и другите данъчни приходи, които са предвидени в размер на 5 810 000 лева, а от неданъчни приходи – 13 551 378 лева (общо 19 361 378 лева), общински дейности, касаещи взаимоотношенията с централния бюджет възлизат на 5 731 700 лева, общата субсидия за делегираните от държавата дейности – 34 928 370 лева, както и операции с финансови активи и пасиви.

В разходната част на Проектобюджет 2024 за държавни дейности са предвидени 34 896 333 лева, за местни дейности – 28 823 975 лв. и за дофинансиране – 1 705 110 лева. По този начин приходната и разходната част се изравняват в сумата 65 425 417 лева.

В плана за капиталови разходи през 2024 г. е предвидена общата сума за община Ботевград от 85 222 985 лева. В този план са включени обекти, финансирани със собствени, целеви бюджетни и европейски средства.

Към Проектобюджета е и списък с обезщетения и помощи за подпомагане на организации и граждани през 2024 г. Това са помощи като „Помощи за хора с инцидентно възникнали нужди“, „Подпомагане дейността на клубовете на пенсионерите в общината“ и „Финансово подпомагане на местни организации за провеждане на събития и мероприятия с обществен характер“. По тази част от бюджета общата сума е 882 500 лв.

След като приключи представянето на Проектобюджета за 2024 г. на Общината, дойде ред за въпроси и предложения. Общинският съветник Цветан Миньовски попита за осигуряване на служебни автомобили на кметовете на кметства за по-ползотворно допринасяне за селата. Г-жа Григорова потвърди, че са предвидени средства в Бюджет 2024 за петте големи кметства за служебен автомобил до 30 хил. лв. на кметство.

Д-р Веселка Златева – общински съветник от БСП постави два въпроса – за предвиден евентуален ремонт на сградата на доболничната помощ на МБАЛ Ботевград и за помещение, където да бъде поместена Пощата в село Врачеш. Борис Борисов в отговор заяви, че е направен оглед от експерти от общината и е преценено, че е възможно да бъде изградено гише на първия етаж на кметството във Врачеш. За доболничната помощ в МБАЛ Ботевград не са предвидени средства за основен ремонт, уточниха още от общинското ръководство.

Общинските съветници Дамян Маринов и Тихомир Маринов също зададоха своите въпроси. Всички въпроси бяха записани, като някои от тях ще се вземат предвид на следващ етап.

Проектобюджет 2024 на Община Ботевград предстои да бъде разгледан и гласуван през месец февруари от Общински съвет – Ботевград. Всички документи към Проекта за бюджет 2024 можете да разгледате на официалния сайт на Община Ботевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *