Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Общинският съвет прие отчета на ОП „БКС“ за 2023г

На проведената редовна сесия на Общински съвет – Ботевград бе приет отчета за дейността и финансовото състояние на ОП „БКС“ за 2023 година. От него стана ясно, че към 31.12.2023г в предприятието има 148 работници и служители, а направените разходи за годината са малко над 4,3 млн.лв.

По време на заседанието директорът на ОП „БКС“ г-н Иван Георгиев обясни, в отговор на отправен към него въпрос, че не е необходимо да се увеличава броят на работниците, конкретно в част „ВиК“, тъй като през зимния сезон работата на отдел „ВиК“ не е толкова интензивна, а когато се наложи – може да се наемат външни лица. „Няма смисъл да плащаме заплати на още 5-6 водомайстори.“- добави той.

На въпроса за движение на автомобилите на БКС в извънработно време, г-н Георгиев посочи, че единственият автомобил, който не домува в базата, е служебният автомобил на управителя на депото за отпадъци, за което има издадена заповед. Това се налага, тъй като вечер и в почивните дни е нужно упавителят да закара гориво за машините, които работят в депото и се зареждат на място.

По повод наемането на работници по граждански договори на непълно работно време, някои от които с ТЕЛК, директорът каза, че предприятието има и социална функция: „Ако частните фирми не им осигурят работа, те ще отпаднат окончателно от трудовия пазар и това ще наруши техния жизнен стандарт.“.

Директорът обяви, че има план за закупуване на 3 нови сметовоза, които да работят пълноценно и рационално, дори на двусменен режим, докато са в гаранция. Според него така ще се намали себестойността на услугата.

От представения отчет не става ясно на колко процента е запълнен капацитетът на депото за твърди битови отпадъци, но е посочено, че се използва клетка №1, а клетка №2 е на етап „изкоп“. Поради съмнения, че отчетените количества отпадъци не са реални, Иван Георгиев заяви, че няма основание за такива твърдения, тъй като всяка сметоизвозваща машина преминава през кантар, а има и 24-часово видеонаблюдение. Той предложи да се наеме фирма, която да направи GPS-заснемане, което да проследи заетия обем отпадъци.

Зададен бе въпрос, свързан с числеността на персонала в администрацията. Адв. Георги Донков направи сравнение с администрацията на ОУ „Н.Й.Вапцаров“, където има около 100 служители и само 1 счетоводител и 1 специалист „ТРЗ“, а в ОП „БКС“ има главен счетоводител, двама оперативни счетоводители, един касиер-счетоводител както и специалист „ТРЗ“. Георги Иванов бе категоричен: „Не, не са много служителите.“ и добави „Нашият документооборот е изключително голям и смятам, че са натоварени на 100%. И защо е така? Защото дейността ни е много, много разнородна.“.

Съветникът Тихомир Найденов отправи препоръка в следващия отчет да има по-голяма конкретика и подробни разчети, за да се изчистят всякакви съмнения за злоупотреби.

След гласуването, отчетът на ОП „БКС“ за 2023г бе приет с 23 гласа „За“, 0 „Против“ и 2 „Въздържал се“.

Директорът Иван Георгиев постави оценка Добър 4 (по шестобалната система) на дейността на предприятието за 2023г и изрази надежда през 2024г оценката да е по-висока.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *