Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Част от сградата на Младежкия дом в Ботевград ще стане Младежки център

Вчера Община Ботевград стартира избора на изпълнител за „Преустройство, реконструкция и промяна предназначението на част от сградата на „Младежки дом“ – гр. Ботевград в „Младежки център – Етап II“ в изпълнение на инвестиция № BG-RRP-1.009-0010 „Изграждане на Младежки център в община Ботевград“, гр. Ботевград с финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост. 

С изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, се цели изграждане на мултифункционален Младежки център – Ботевград, притежаващ съвременна и достъпна инфраструктура, предполагаща безопасна и мотивираща среда, отговаряща и съобразена с нуждите на младите хора.

Във втори етап на проектната разработка се планират следните видове функции и помещения:
– Фоайе
– Зона за отдих – под съществуващия оберлихт в южната част на етажа
– Три броя зали за обучение и събития от културен характер с възможност тяхното комбинативно обединение и в общи по-големи по площ пространства:
 Зала 3 – Мултифункционална зала за обучение с 60-80 бр. места с площ от 170 кв.м.
 Зала 4 – Конферентна зала за обучение с 30-40 бр. места с площ от 100 кв.м.
 Зала 5 – Мултимедийна зала за обучение с 30-40 бр. места с площ от 115 кв.м.
-Офис пространство
-Общодостъпни тоалетни, вкл. и за хора в неравностойно положение
-Кабина /стая/ за симултанен превод
-Котелно помещение
-Обслужващи помещения
-Помещение с аусгус
-Предверие към стълбищните клетки
-Открита покривна тераса с пряка връзка от зоната за отдих.

Сградата, обект на преустройство и реконструкция в рамките на настоящата обществена
поръчка е обществена сграда „Младежки дом“, разположен на четири нива: едно
полуподземно и три надземни. Функционалното разпределение представя: централно
разположена зала със заобикалящите я обслужващи зони. Към момента помещенията не се
използват и са в западнало състояние с изключение на фоайето, през което се осигурява достъп
до първия етаж, където е разположен функциониращ „Център за обществена подкрепа“.

Предвидените за изпълнение дейности са подробно описани в инвестиционния проект за обект „Преустройство, реконструкция и промяна предназначението на част от сградата на „Младежки дом“ – гр. Ботевград в „Младежки център“- Етап II.

Припомняме и това, че Община Ботевград ще получи финансиране от държавния бюджет за 2024 г. за Етап 1 от същия инвестиционен проект. Наскоро тя подписа споразумение за осигуряване на финансови средства с Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *