Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Ботевград ще подпише договор за револвиращ кредит с „Фонд ФЛАГ” за финансиране на ремонти на ВиК инфраструктура

Община Ботевград ще поеме краткосрочен общински дълг, след като Общинският съвет единодушно прие предложението за сключване на договор за револвиращ кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД в размер на 3 821 407.38 лв. Решението беше гласувано с 22 гласа „за”, без нито един „против” или „въздържал се”.

Тези проекти са включени в Инвестиционната програма за общински проекти съгласно Приложение З към чл. 107, ал. 13 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., като за Община Ботевград има още три общински проекта включени в държавния бюджет.

Договорът ще позволи на Общината да поеме краткосрочен общински дълг, необходим за реализацията на няколко приоритетни проекта, свързани с реконструкция и изграждане на ВиК инфраструктурата. Въпросните проекти не са финансирани изцяло. Всички дължими данъци са нефинансираната част от проектите и поради тази причина се налага Община Ботевград да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“.

Проектите за дофинансиране са: реконструкция на водопровода по главната улица „Асен Златаров“ във вилна зона „Зелин“, реконструкция и полагане на каналиация по главната улица „Асен Златаров“ във вилна зона „Зелин“ и реконструкция и доизграждане на ВиК инфраструктура в с. Врачеш – Етап 1 и Етап 2.

Договорът за револвиращ кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, който Община Ботевград ще сключи, предвижда максимален размер на дълга от 3 821 407.38 лв. Видът на дълга е краткосрочен, поет с договор за общински заем под формата на револвиращ кредит. Срокът на погасяване е до 12 месеца от датата на подписване на договора, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. Източниците за погасяване на главницата ще бъдат чрез възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проектите или от собствени бюджетни средства. Максималният лихвен процент е шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *