Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Предвижда се изграждането на мултифункционлна сграда на мястото на старото училище във Врачеш

Общинските съветници от Общински съвет – Ботевград на редовното си заседание на 27 юни 2024 г. разгледаха и гласуваха доклад за социално-икономическото състояние на село Врачеш, представен от кметът Драгомир Григоровски. Той бе приет с 24 гласа „за“ и нито един „против“ и „въздържал се“.

По време на дебатите съветниците отправяха предложения, правеха коментари и задаваха въпроси. Едно от питанията бе на общинският съветник Дамян Маринов относно съдбата на старото училище в селото. „Имаме идеи да се събори училището, защото е гредоред, не може да използваме нищо от него, защото е негодно за ползване. Идеята е да се събори изцяло и да се направи там сграда, която през деня да се използва от пенсионери като пенсионерски клуб, но в горния край на селото, а в следобедните часове да се използва от ученици за занятия от тип кръжок. Да бъде и за възрастни, и за млади, като, естествено, да подобрим футболното игрище там.“, каза г-н Григоровски в своя отговор.

С приемането на доклада съветниците одобриха и включването на няколко обекта в Програмата за строителство и ремонтни дейности: подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Мургаш“, ул. „Съединение“ и ул. „Горски пътник“, подмяна на водопровод и асфалтиране на част от ул. „Витиня“, изграждане на ограда в горния гробищен парк и навес в долния такъв, асфалтиране на пътя до долния гробищен парк, вътрешен ремонт на ДГ „Детелина“, асфалтиране на футболното и баскетболно игрище в ОУ „Отец Паисий“ и почистване на река „Осеница“.

Из доклада за социално-икономическото състояние на село Врачеш:

Село Врачеш, част от община Ботевград, е с население от 3355 души по постоянен адрес и 3194 по настоящ адрес, около 10% от които са от ромски произход, селото поддържа стабилност въпреки негативния естествен прираст. В селото функционират ОУ „Отец Паисий“, ДГ „Детелина“, НЧ „Събуждане 1895″, православен храм и девически манастир, поща и земеделска кооперация.

Икономиката на Врачеш се изразява в 12 функциониращи предприятия и търговски обекти с общо 255 заети работни места. Сред тях са шивашки, дърводелски и църковен цех, цех за производство на църковни артикули, работилници за бурета, земеделска кооперация и др. Най-много са работниците в частните търговски обекти. Близостта до град Ботевград и удобният транспорт допринасят за ниското ниво на безработица.

Водоснабдяването на Врачеш е достатъчно, но с влошено качество поради старата водопроводна мрежа. Припомняме, че Община Ботевград има одобрен за финансиране проект за цялостна подмяна на водопровода в селото и в момента се очаква споразумение за финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Всички обществени сгради във Врачеш и много от частните домовете са газифицирани.

Уличното осветление се управлява от девет трафопоста и ското предстои подмяната с LED лампи.

Уличната мрежа на селото е с обща дължина от 42 км, като през 2023 г. беше направен ремонт на главната улица „Трети Март“, част от ул. „Витиня“ и ул. „Славейков“ и изградени нови тротоари. Направен е вътрешен ремонт на кметството и фоайето на Здравната служба. Започнало е изграждането на мини футболно игрище с изкуствена трева в квартал „Радовец“.

В селото функционират ДГ „Детелина“ с увеличаваща се посещаемост (122 деца към момента) и ОУ „Отец Паисий“ с 171 ученици. В детската градина са констатирани недостиг на свободни места за прием на деца, нужда от вътрешен ремонт и подмяна на ограда, а в Освновното училище – ремонт на физкултурния салон и преасфалтиране на двора, футболното и баскетболното игрище. Във Врачеш действащо е и НЧ „Събуждане 1895“, към което работят шест художествени колектива. Има нужда от ремонт на сцената и ново оборудване на малкия салон.

Здравеопаването в село Врачеш се извършва от двама лични лекари и един стоматолог. Има една работеща аптека. Социалните услуги се извършват по график от социален работник в помещение в кметството. Функционира един пенсионерски клуб.

Цялото обсъждане на доклада за село Врачеш по време на редовното заседание на Общински съвет – Ботевград можете да изгледате във видеоматериала:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *