Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Започна приемът на ученици в VIII клас

Регионалното управление на образованието (РУО) – София-област обяви подробностите за подаване на документи за държавния план-прием на ученици в VIII клас за 2024 година. Родителите и учениците могат да подадат заявления по два начина: онлайн чрез електронната платформа или на място в ПГТМ „Христо Ботев“ – Ботевград, което и тази година е т. нар. училище-гнездо, утвърдено със заповед на началника на РУО.

Учениците, успешно завършили VII клас, трябва да подадат заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране по образец. Необходими документи включват заявление за участие, свидетелство за завършено основно образование (ако е приложимо), медицинско свидетелство за специалности от професии и удостоверение за признато основно образование за учениците от чужди държави. При подаване на документи в училище-гнездо, ученикът трябва да бъде придружен от родител за подписване на заявлението.

Кандидатстването е за конкретни паралелки, а не за цялото училище. Препоръчително е да се посочат повече желани паралелки, подредени по привлекателност. Данните за балообразуващите предмети и резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система.

Класирането ще се извърши централизирано на областно ниво в четири етапа. Всеки ученик ще бъде класиран по едно желание за всеки етап. За първи етап на класиране, документи ще се подават от 8 до 10 юли 2024 г., а резултатите ще бъдат обявени до 12 юли 2024 г. Записването на приетите ученици ще се осъществи в периода от 15 до 17 юли 2024 г. в съответното училище с оригиналите на документите си.

Ако ученикът е класиран по второ или следващо желание, но класирането не го удовлетворява, в същия срок, той подава заявление за участие във втория етап на класирането – в училището, където е класиран, като не се променят и не се пренареждат желанията.

Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.

Във втория етап на класиране участват учениците, които:

  • не са класирани в нито едно училище в областта;
  • са класирани по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап.

Неприетите ученици на първи етап участват във втория етап на класиране, без да подават заявление.

До 19 юли 2024 г. се обявяват списъците на приетите ученици на втори етап на класиране.

В периода 22 – 24 юли 2024 г., ученици, класирани на втори етап се записват в училището, в което са приети.

В срок до 25 юли 2024 г. се обявява броят на свободните места за трети етап на класиране.

На 26 и на 29 юли 2024 г. се подават документи за участие в трети етап на класиране, като в заявлението кандидатите подреждат желанията си за обявените свободни места по училища/ паралелки.

В третия етап на класиране участват:

  • ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием;
  • ученици, които не са кандидатствали до момента.

Списъците на приетите на третия етап на класиране ще бъдат обявени до 30 юли 2024 г.

Учениците, класирани на трети етап се записват на 31 юли и 01 август 2024 г.

До 02 август 2024 г. се обявяват свободните места за четвърти етап на класиране.

В периода 05 – 06 август 2024 г. се подават заявления за участие в четвърти етап на класиране онлайн или в училището-гнездо, с подредени желания за класиране за обявените свободни места по училища/ паралелки.

В четвъртия етап на класиране участват:

  • ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием;
  • ученици, които не са кандидатствали до момента.

До 7 август 2024 г. се обявяват резултатите от четвърти етап на класиране.

В периода 08 – 09 август 2024 г. ученици, класирани на четвърти етап се записват в училището, в което са приети.

До 12 август 2024 г. се обявяват свободните места след четвърти етап на класиране.

След 12 август 2024 г. до 10 септември 2024 г. заявленията за попълване на свободните места след четвърти етап се подават до директора на училището, за което ученикът кандидатства. Графикът за приемане на заявления за попълване на свободните места се определя от директора на училището.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *