Димитър Русинов

Димитър Русинов – кандидат за кмет на кметство – с. Трудовец

Проблемите с пътната инфраструктура и окаяното състояние на водопроводната мрежа в Трудовец са първите основни приоритети за решаване в селото,...

Огромен проблем на Трудовец е състоянието на водопроводната мрежа, често сравнявана с „швейцарско сирене“. Тя е морално и физически напълно...