Софийската фирма „Вера Строй“ е класирана на първо място за подмяна на водопровода в Литаково, Новачене и Скравена

На 29 март 2019г., комисия назначена със заповед на кмета Иван Гавалюгов, класира участниците в обществената поръчка с предмет “Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград“ с четири обособени позиции: Обособена позиция №1: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 1“; Обособена позиция №2: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 2“ (Обособена позиция №2 е прекратена, съгласно Решение №19 от 23.11.2018г. на възложителя); Обособена позиция №3: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Новачене“; Обособена позиция №4: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Скравена, Община Ботевград, Етап II“.


14-дневният срок за обжалване, в който фирмите , участващи в обществената поръчка можеха да го направят, изтече във вторник- 30 април. През следващатаседмица ще има покана към фирмата, класирана на първо място, съобщи днес кметът Иван Гавалюгов. Още през 2016 г Община Ботевград подаде документи по тази  програма, след оценка на ДФ”Земеделие”. Миналата година е сключен договор за финансиране  от страна на ведомството, каза още кметът.

Комисия, назначена със заповед на кмета отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници в процедурaта за възлагане на обществена поръчка.Комисията е предложила на Възложителя (Община Ботевград) за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определена фирма „Вера Строй” ЕООД, класирана на първо място,и в трите обособени позиции. 

Комисията направи следното класиране:
За обособена позиция № 1:
На І-во място: „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД с комплексна оценка – 99,11 т.
На II-ро място: „ГАРАНТ 90 – ЦОНЕВ И СИЕ” ООД с комплексна оценка – 90,00 т.
На III-то място: „ЛЮНИК” ЕООД с комплексна оценка – 89,26 т.

За обособена позиция № 3:
На І-во място: „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД с комплексна оценка – 99,06 т.
На II-ро място: „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ” ЕООД с комплексна оценка – 90,00 т.
На III-то място: „ЛЮНИК” ЕООД с комплексна оценка – 89,23 т.
На IV-то място: „Пи Ес Пи“ ЕООД с комплексна оценка – 88,97 т.
За обособена позиция № 4:
На І-во място: „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД с комплексна оценка – 100 т.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *