Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

От днес започва приемът на документи за кандидатстване след 7-ми клас

Днес започва приемът на документи за участие в първия етап на класиране при кандидатстване след седми клас в средните училища. Срокът е до 5 юли. Кандидатстването става по електронен път чрез Интернет платформа. Кандидатите подават документи по образец, вкл. електронно в ПГТМ „Христо Ботев“ – училище гнездо за Ботевград и за цяла Софийска област.

 Балът за класиране се определя като сума от:

–   Удвоената оценка от изпита по български език и литература;

–    Удвоената оценка от изпита по математика;

–    Оценките по български език и литература и математика от свидетелството за завършен VII клас.

След обявяване списъците с приетите кандидати, всеки се записва в посочените срокове в училището след представяне на:

–   Заявление до директора;

–   Оригинал на удостоверението за завършен VII клас или на свидетелството за завършено основно образование;

–   Медицинско свидетелство, че професиите, за които кандидатства, не са противопоказни на здравословното състояние.