Ден: 08.07.2019

Започна изпълнение на обществената поръчка с предмет : „Изграждане и ремонт на междублоково пространство в западната част на гр. Ботевград...