Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Тествана бе онлайн платформата „Диалози за Ботевград“

Днес, 25.09.2019 г. с начален час 17:30 ч. в гр.Ботевград се проведе среща за тестване на създадения прототип на онлайн платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград“ по проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград““, финансиран по ОПДУ 2014 – 2020. На срещата присъстваха представители на външния изпълнител – „Гонзомир“ ЕООД, който разработва онлайн платформата, и граждани на общината от различна възраст и ниво на работа с онлайн инструменти и устройства.

Проектът се осъществява в партньорство между Сдружение „МИГ Ботевград“ и фондация „Съвременност“.

            Основната цел на разработвания инструмент е създадаването на механизъм за пряко участие на местните граждани  във формиране на политики и вземане на решения в Община Ботевград и отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги и изпълнение на политики от страна на местната администрация.

            Разработеният иновативния онлайн инструмент има следните специфични цели:

* увеличаване на осведомеността и познанията на гражданите на общината за водените от местната власт публични политики, актуални новини относно изпълнението на дейности от интерес за гражданите на община Ботевград;

* повишаване активността на гражданите при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики, включително чрез предоставяне на възможност за отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги;

* повишаване взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса;

* подобряване на регулаторната и социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление в партньорство с гражданите.

Платформата за гражданско участие „Диалози за бъдещето на Ботевград“ ще предоставя следните функции:

– Социално-информационна функция: информиране, споделяне на документи (текст, изображения, видео и др.), коментиране и гласуване/оценяване на съдържание (напр. статии, коментари и изображения), докладване на проблеми, свързани с конкретни общности, създаване на събития.

– Дискусионна функция – възможността за обсъждане планирането и изпълнението на общественозначими проекти, отправяне на препоръки и коментари за подобряване процесите по предоставяне на публични услуги, провеждане на обсъждане/диалог между гражданите и вземащите решения на сценарии и предложения за градско развитие, формиране на позиции, организиране на застъпнически кампании.

– Функция по наблюдение и мониторинг – наблюдение и контрол за законосъобразност върху издаваните нормативни актове, решения и действия чрез предвидени инструменти за наблюдение и оценка.

В подкрепа на идеята за активиране на гражданското участие предстои кампания за популяризиране на онлайн платформата, която ще бъде достъпна за ползване през месец ноември.

            Срещата премина при изявен интерес от страна на местната общественост. Присъстваха представители на общината, местни институции, неправителствения сектор, както и активни млади граждани. На срещата беше представен разработеният пилотен продукт, бяха тествани заложените функционалности, обсъдиха се идеи и възможности за неговото подобрение и необходимостта от отстраняване на конкретни недостатъци.  

 По време на срещата бяха обсъдени възможни допълнителни функционалности и характеристики на онлайн платформата, отговарящи на нуждите на различните групи потребители.  Всички коментари и идеи ще бъдат взети предвид при следващия етап на разработване на уеб-базираната платформа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *